O obci

Naše obec leží v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín, geograficky je začleněna do Jičínské pahorkatiny v nadmořské výšce okolo 360 m. n. m . Nachází se  5 km jižně od spojnice nejbližších větších měst Mladá Boleslav a Jičín.  Správní celek obce tvoří celkem 9 menších obcí a osad. Jsou to Markvartice, Hřmenín, Příchvoj, Rakov, Skuřina, Leština, Mrkvojedy, Netolice,  Spařence a Malý Batín. K 1.1.2012 měla obec cca 470 stálých obyvatel.

 

Pohled na markvartice
Pohled na Markvartice

Dominantou obce a celého okolí  je barokní kostel sv. Jiljí,  stojí v samotném centru obce, nad návsí v místě, kde stával původní farní kostel již ve středověku. Do současné podoby byl přestavěn v druhé polovině 18. století.Od roku 2009 probíhají koncerty a další kulturní akce podporující záchranu kostela  sv. Jiljí. Stav této kulturní památky nás nenechává klidnými.  V roce 2012 už byly zahájeny úvodní práce na odstranění havarijního stavu bývalé márnice a části opěrné zdi. Finanční částkou přispělo MK ČR, Královéhradecký kraj, obec Markvartice a jednotliví dárci.

V obci je významným prvkem ve výchově mladé  generace mateřská škola. Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno celkem 28 dětí. Mateřská škola v  roce 2008 oslavila 30 let od otevření. Starší děti za vzděláním do škol musí již  dojíždět do Sobotky.

Kulturním místem v obci je místní knihovna, má již více jak stoletou tradici, zajišťuje veškeré knihovnické služby pro děti a dospělé. Knihovna je od roku 2006 připojena na internet. Všechny služby jsou pro obyvatele obce zdarma. V roce 2012  navštěvovalo knihovnu celkem 30 čtenářů, z toho 10 dětí do 15 let. O kulturní činnost v obci se stará kolektiv dobrovolníků kolem založeného divadelního spolku nazvaného Markvart. Mezi nejúspěšnější akce, které pořádají patří masopust, čarodějnice, oslavy keltských svátků, a strašidlácká  setkání.  Tyto  akce začínají patřit k tradičním svátkům místních obyvatel. Oblíbené je promítání filmů s návštěvou známé osobnosti.

Místní nadšenci připravují  turistické výlety po okolí. Výlety jsme zakončili na zámku ve Starých Hradech a v Domousnicích, na hradě Kost a nebo na Loretě u Bukvice. Pro větší informovanost turistů bylo na jaře 2009 vybudováno celkem šest nových  cyklistických zastavení v jednotlivých částech obce..

Uspořádali jsme přednášky na zeměpisná témata, vyprávěl nám pan léčitel a šéfkuchař.

Sportovní vyžití v jednotlivých částech obce zajišťuje Spolek dobrovolných hasičů. Za přispění mladých hasičů se oživuje činnost spolků. Organizují místní hasičské soutěže, turnaje v nohejbalu a ve fotbalu, pro nejmenší připravili na hřišti dětský den. V roce 2012 jsme si připomněli 130 let od založení SDH v Markvarticích a 120 let v Příchvoji. Hasiči zajišťují provoz posilovenně, kam si chodí protáhnout tělo.

V obci nemáme mateřská centra, kluby dětí,  orientujeme se hlavně na kulturní a společenské  akce tak, aby je rádi  navštěvovali účastníci z řad několika generací . Snažíme se sami pro sebe, naše rodiny, blízké  a všechny další  obyvatele či návštěvníky připravit takové akce, abychom si v době volna užili ponaučení i zábavu. Daří se nám bavit se společně, a to dokládá společná účast dětí, rodičů a prarodičů. K této formě setkávání  nás přivedla zkušenost, že v malé obci je těžké organizovat program pro úzce danou věkovou kategorii tak, aby byla hojně navštívena.

 

Více informací